RING OSS - 060-584 41 11

Relining Sundsvall

RING OSS - 060-584 41 11

Relining

När vi utför relining i sundsvall levererar vi alltid hög kvalité

Vårt mål är att alltid leverera hög kvalité och prestanda när det kommer till relining i Sundsvall och därför jobbar vi uteslutande med just rörinfodring till hela avloppssystemet. Vi erbjuder relining i Sundsvall som ett snabbt som effektivt sätt att renovera dina rör.

Kontakta oss för mer information när det kommer till relining i Sundsvall!

Vad innebär relining i Sundsvall?

Relining innebär att man skapar ett nytt skikt av plastbeläggning inuti redan befintliga rör. De nya rören är lika hållbara och har samma livslängd som de gamla rören. Och även om man sen skulle ta bort de gamla rören så skulle de nya rören behålla både form och funktionalitet efteråt. Relining i Sundsvall är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att förnya ditt befintliga avloppssystem genom att renovera dina avloppsrör inifrån.

Istället för stambyten kan du använda dig av relining i Sundsvall. Det går snabbare, är mindre kostsamt och är mer behändigt än stambyten. 

Relining i Sundsvall kan vara ett lämpligt alternativ till stambyte då:

  • Statusen på ett rörsystem generellt sett är bra, men en del av rören tidigare har haft problem. Att byta ut alla stammar skulle vid sådana lägen vara onödigt.
  • De rör som har problem är svåra att komma åt. Då kan det vara lämpligt att relina dessa rör i stället för att bila upp väggar och golv för att utföra ett mindre ingrepp.

Ingen rivning behövs vid relining i Sundsvall

När vi utför relining i Sundsvall så använder vi oss av strumpmetoden. Strumpmetoden har funnits i Sverige i mer än 40 år och är en beprövad teknik som har utvecklats under många år. Strumpan klarar av de krav som ställs på en avloppsrenovering och kan användas i alla typer av rör. Den kan även sättas på alla stosar och öppna rörändar, rensluckor och golvbrunnar, så att ingen rivning eller bilning behövs förutom i undantagsfall. När allt är klart så är den färdiga strumpan resistent mot kemikalier och tål både högtrycksspolning och rensning.

Vill du veta mer om vad som gäller vid relining i Sundsvall? Kontakta oss.