RING OSS - 060-584 41 11

Relining Sundsvall

RING OSS - 060-584 41 11

Relining Sundsvall

Vi hjälper dig när du har problem med avloppet

Kontakta oss

Relining

Vi på Röranalys i Sundsvall är verksamma inom Relining i Sundsvall och inspekterar, renoverar samt rensar avloppssystem i villor, större fastigheter och mark.

Rörinspektion

Förutom att vi genomför relining i Sundsvall så kan vi även hjälpa dig att göra en rörinspektion för att du ska få koll på hur dina avloppsrör mår.

Rörinfodring

Rörinfodring innebär att man skapar ett nytt skikt av plastbeläggning inuti redan befintliga rör, kontakta oss om du vill veta mer. 

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Relining Sundsvall

Vi utför relining i Sundsvall

Vi på Röranalys i Sundsvall är experter på relining i Sundsvall och har som ambition att vara ett billigare, snabbare och bättre alternativ till traditionellt stambyte. Vi inspekterar, renoverar samt rensar avloppssystem i villor, större fastigheter och mark. 

Välkommen att kontakta oss när du har några frågor eller fundering om relining i Sundsvall.

Vi tar ansvar för våra processer

Vi har en lång erfarenhet när det kommer till relining i Sundsvall. Vi ser till att kontinuerligt investera i ny utrustning och jobbar hela tiden med utveckling av teknik och arbetsmetoder så att vi kan bli både snabbare och bättre.

När vi utför relining i Sundsvall så är det viktigt att tänka på en bättre miljö för alla, samt en bättre arbetsmiljö för både företagets anställda och de boende. Vi ser därför till att våra kunder inte störs eller drabbas av ohälsa. Vi jobbar även med en plast som inte utgör hälsorisker för boende eller miljön. Plasten är fri från Bisfenol A och Bisfenol F samt lösningsmedel, och krymper inte under härdningsprocessen. Plasten är inte hormonstörande och inte heller giftig för vattenlevande organismer.

Vi uppnår bättre miljö genom att:

  • Använda marknadens bästa produkter. 
  • Välja material som inte påverkar miljön negativt.
  • Vi använder inga kemikalier för rengöring av verktyg och annan utrustning.
  • Vi tar hand om alla sopor som sorteras på närmaste miljöstation.
  • Vi ser till att det finns en resultatpärm med kontrollplan och miljöplan på varje projekt.

Vi har marknades bästa material för relining i Sundsvall

För att uppnå ett bra resultat när vi utför relining i Sundsvall så arbetar vi uteslutade med marknadens bästa material. 

Epoxiplast

Epoxiplasten kommer från en av världens största tillverkare och utgör inga hälsorisker för vare sig boende eller miljön. Den enda säkerhetsutrustning som behövs för att hantera den ohärdade plasten är plasthandskar, vilket vi så klart använder.

Flexibelt foderrör

Vi använder ett flexibelt foderrör som är tillverkat i Tyskland. Armeringen består av 100 procent polyester och tätskiktet av polyuretan. Det är designat för stamrenovering och klarar av böjar på upp till 90º. 

Besiktning och egenkontroll

Vi utför egenkontroller med rörkamera under arbetets gång. Resultatet fylls därefter i och signeras löpande på vår checklista vilket i slutet av projektet kontrolleras av vår projektledare. När vi sedan utför relining i Sundsvall gör vi en funktionskontroll där både beställare och besiktningsman får ett exemplar av besiktningsprotokoll och dokumentation.

Köpa villa? Då rekommenderar vi en rörinspektion

Förutom att vi utför relining i Sundsvall så arbetar vi även med rörinspektioner. Vi rekommenderar att man gör en rörinspektion inför ett köp av en villa. Genom en rörinspektion kan du se att allt står rätt till med det nya huset. Det kan nämligen hända att rötterna från närliggande träd och buskar växer in i rören och skapar stora problem. Äldre markavloppsrör är ofta gjorda av betong eller tegel och dess skarvar är inte helt täta, vilket gör att rötter kan söka sig in i skarvarna och täppa till avloppet. Med vår fräsutrustning avlägsnar vi effektivt rötter som har växt in i avloppet.

Kontakta oss ifall du har några frågor vad gäller relining i Sundsvall.